KIINTEISTÖJOHTAMINEN

kiinteistotuotto

Kiinteistönpidon osaamista

Otamme kokonaisvastuun kiinteistönpidosta. Vastaamme sovittujen tavoitteiden ja strategian mukaisesta kohteiden vuokrauksesta, kiinteistönhoidosta, mahdollisten käyttäjäpalveluiden järjestämisestä sekä arvon säilyttämisen kannalta tärkeästä kehitystoiminnasta. Tarvittaessa myös valmistelemme omistajan edun mukaiset transaktiot ja vastaamme välillisen kiinteistönomistuksen tuomista hallinnollisista tehtävistä.

Sovitamme raportoinnin osaksi omistajan omaa raportointijärjestelmää tai toteutamme raportoinnin oman ratkaisumme mukaisesti, mikäli valmista menettelyä ei ole.

Kiinteistöjohtamiseen kuuluvat myös neuvonanto omistajalle ja kiinteistöalan markkinatilanteen raportointi.

kiinteistötuotto

KIINTEISTÖTUOTTO

Yrityksemme toimii vahvan verkostomallin mukaisesti. Sen ansiosta kykenemme palvelemaan kustannustehokkaasti,
jakamalla resurssit tasaisesti eri tarpeisiin. Tämä näkyy myös asiakkaallemme tuotetun palvelun
panos/tuotto-suhteen korkeana tasona.

YHTEYDENOTTO

puhelin: +358 (0)40 569 3244  email: kari.kontturi@kiinteistotuotto.fi Y-tunnus: 2752755-8