VUOKRALAISEN EDUSTAJA

kiinteistotuotto_vuokralaisen_edustaja

Tilankäyttäjän asiantuntijapalvelut

• Vuokrauksen asiantuntijapalvelu (sopimukset ja sopimustulkinnat) • Toimitilojen toiminnallisuuden parantaminen • Toimitilan hakupalvelut

vuokralaisen edustaja

Vuokralaisen tilankäyttö tehokkaammaksi

Koko yritysmaailma etsii jatkuvasti uusia mahdollisuuksia lisätä tehokkuutta ja alentaa kiinteitä kustannuksia. Yksi keinoista on toimintojen ulkoistaminen. Tämä koskee yhtä lailla vuokranantajia kuin vuokralaisiakin. Me tarjoamme viimeisintä tietoa tilaratkaisuista, tilojen käytön parannuksista, tilatehokkuudesta ja tehokkaasta tilankäytöstä.

Vuokralaisen tilakustannus muodostuu sopimuksenmukaisesta vuokrasta, vuokralaisen vastuulle kuuluvista kiinteistön ja tilojen hoidon kustannuksista sekä irtaimiston käyttö- ja pääomakustannuksista.

Merkittävimpiä kustannustekijöitä ovat kuitenkin tilojen soveltuvuus toimintaan ja tilankäytön tehokkuus valitulle indikaattorille.

Tutkimme näitä kaikkia ja teemme niille benchmarking-vertailun. Tältä pohjalta laadimme asiakkaalle parannusehdotuksen. Kun se on hyväksytty, johdamme muutostoimien toteutuksen ja käyttöönoton sekä seurannan.

KIINTEISTÖTUOTTO

Yrityksemme toimii vahvan verkostomallin mukaisesti. Sen ansiosta kykenemme palvelemaan kustannustehokkaasti,
jakamalla resurssit tasaisesti eri tarpeisiin. Tämä näkyy myös asiakkaallemme tuotetun palvelun
panos/tuotto-suhteen korkeana tasona.

YHTEYDENOTTO

puhelin: +358 (0)40 569 3244  email: kari.kontturi@kiinteistotuotto.fi Y-tunnus: 2752755-8