Kiinteistökehitys

kiinteistökehitys

Parempaa tuottoa kiinteistöstäsi

Kiinteistöomaisuuden kehittäminen nostaa kiinteistön arvoa ja parantaa siitä saatavaa tuottoa. Helsingin Kiinteistötuotto on erikoistunut palvelemaan toimitilakiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä sekä kiinteistösijoittajia ja julkisen sektorin kiinteistönomistajia (kunnat/kaupungit, kuntayhtymät, valtio yms.).

Jalostamme asiakkaan omistamia kiinteistöjä analysoimalla kohteiden taloutta, juridiikkaa, tekniikkaa ja maankäyttöä. Tältä pohjalta teemme kehitysehdotuksen taloudellisine laskelmineen.

Tarkastelemme kaikkia kiinteistön taloudellisen kannattavuuden osatekijöitä ja etsimme niille vaihtoehtoisia toteutusmahdollisuuksia – vuokrasopimusten mukaisista tuotoista ylläpidon kustannuksiin, investointien poistoihin ja rahoitukseen sekä kiinteistön maankäytön ratkaisuihin.

Kun asiakas hyväksyy laatimamme kehitysehdotuksen, johdamme muutostoimet sekä käyttöönoton ja hoidamme myös seurannan.

Erityisosaamistamme on innovaatioympäristöjen kehittäminen parantamaan kiinteistöjen ja kiinteistösalkkujen tuottoja. Myymme Suomessa kehitettyä mallia innovaatioympäristöjen rakentamisesta.

kiinteistökehitys

KIINTEISTÖTUOTTO

Yrityksemme toimii vahvan verkostomallin mukaisesti. Sen ansiosta kykenemme palvelemaan kustannustehokkaasti,
jakamalla resurssit tasaisesti eri tarpeisiin. Tämä näkyy myös asiakkaallemme tuotetun palvelun
panos/tuotto-suhteen korkeana tasona.

YHTEYDENOTTO

puhelin: +358 (0)40 569 3244  email: kari.kontturi@kiinteistotuotto.fi Y-tunnus: 2752755-8