Kiinteistövarallisuuden hallinnointi

varallisuuden hallinnointi

Jos asiakas haluaa irrottaa pääomia kiinteistöomistuksistaan niin, että osa sijoitetusta pääomasta jää edelleen kiinteistökohteisiin, tarjoamme välillistä mutta verotehokasta ratkaisua. Kyseessä on rahastomalli, jossa asiakas voi itse määritellä, paljonko hän haluaa sijoittaa kiinteistökohteeseen. Hoidamme loppuosan tarvittavasta pääomasta joko oman pääoman ehtoisena tai vieraana pääomana. 

Asiakkaalle jää mallissa myös mahdollisuus hyötyä osaamisemme tuomasta lisäarvosta rahaston sijoitusten muutosten myötä – tai asiakas voi halutessaan realisoida rahasto-osuutensa.

Vastaamme rahaston hallinnoinnista, joka kattaa kaikki kiinteistönpidon osa-alueet mukaan lukien taloushallinto ja rahoitus.

kiinteistötuotto

KIINTEISTÖTUOTTO

Yrityksemme toimii vahvan verkostomallin mukaisesti. Sen ansiosta kykenemme palvelemaan kustannustehokkaasti,
jakamalla resurssit tasaisesti eri tarpeisiin. Tämä näkyy myös asiakkaallemme tuotetun palvelun
panos/tuotto-suhteen korkeana tasona.

YHTEYDENOTTO

puhelin: +358 (0)40 569 3244  email: kari.kontturi@kiinteistotuotto.fi Y-tunnus: 2752755-8