palvelut

Hyödy pitkästä kokemuksesta ja erikoisosaamisesta

Yrityksemme toimii vahvan verkostomallin mukaisesti. Sen ansiosta kykenemme palvelemaan kustannustehokkaasti, jakamalla resurssit tasaisesti eri tarpeisiin. Tämä näkyy myös asiakkaallemme tuotetun palvelun panos/tuotto-suhteen korkeana tasona.

Verkoston jäsenet hallitsevat pitkän kokemuksensa tuomalla varmuudella kaupunkialueiden sekä yksittäisten kiinteistöjen konseptoinnin, brändäyksen, vuokralaishankinnan samoin kuin kiinteistöjen kehittämiseen liittyvän taloudellisen, juridisen, teknisen ja maankäytöllisen osa-alueen. Verkostosta pystymme tarjoamaan parasta osaamista niin kiinteistöjen ylläpidon järjestämiseen kuin investointihankkeiden valmisteluun ja toteutukseen.

Kaikilla verkostomme jäsenillä on alansa erityisosaamista ja pitkä kokemus omalta liiketoiminta-alueeltaan.

Yrityksen perustajan, Kari Kontturin, 30 vuotta jatkunut kiinteistöalan työkokemus kattaa kaikki kiinteistönpidon osa-alueet perustehtävistä haasteellisiin transaktioprosesseihin kannattavuustarkasteluineen ja myös rahoituksen järjestelyt. Asiakas saa täysin käyttöönsä tämän laajan kokemuksen.

kiinteistotuotto palvelut

Tuotteet ja palvelut

• Kiinteistöjohtaminen • Kiinteistökehitys • Kiinteistövarallisuuden hallinnointi • Vuokralais- ja käyttäjäedustus

Asiakkaat

Kiinteistönomistajat, vuokranantajat, kiinteistösijoittajat, kunnat/kaupungit, vuokralaiset, tilojen käyttäjät

kiinteistökehitys

KIINTEISTÖTUOTTO

Yrityksemme toimii vahvan verkostomallin mukaisesti. Sen ansiosta kykenemme palvelemaan kustannustehokkaasti,
jakamalla resurssit tasaisesti eri tarpeisiin. Tämä näkyy myös asiakkaallemme tuotetun palvelun
panos/tuotto-suhteen korkeana tasona.

YHTEYDENOTTO

puhelin: +358 (0)40 569 3244  email: kari.kontturi@kiinteistotuotto.fi Y-tunnus: 2752755-8